• جاذبه گردشگري
  • جاذبه هاي گردشگري:

    شهرستان تويسركان به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي و تاريخي خود ظرفيت ها و جاذبه هاي متعدد تاريخي و گردشگري دارد. جاذبه هاي گردشگري اين شهرستان به دو صورت طبيعي و تاريخي وجود دارد. برخي از مهم‌ترين جاذبه هاي تاريخي شهرستان كه قابليت حضور و پذيرش گردشگران را دارند عبارتند از:سايت گردشگري آرامگاه حيقوق نبي، سايت تفريحي آرامگاه ميررضي، موزه تاريخ و فرهنگ تويسركان، مساجد تاريخي شهر، بازار تاريخي تويسركان، مدرسه شيخ عليخان، خانه تاريخي دكتر اقتداري، كاروانسراي فرسفج، حمام و مسجد تاريخي سرابي،  و ... .

    در بخش ديگري جاذبه هاي طبيعي زيادي در شهرستان وجود دارد كه ظرفيت خوبي در گردشگري دارند. از آن جمله اند: مناطق نمونه گردشگري دره سركان، دره گزندر، تپه قلندر سياه. و همچنين جاذبه هاي طبيعي ديگري همچون: باغات گردو ، دره هاي مصفا و ...در اين ميان مناطق نمونه گردشگري شهرستان  داراي جايگاه خاصي هستند .