اخبار فرمانداري
1398/03/25
 • مراسم اکرام و معارفه رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسرکان انجام شد.

  در اين مراسم از زحمات 3ساله نوروزي تقدير و محمدظاهري به عنوان رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان معرفي شد
 • مراسم اکرام و معارفه رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسرکان انجام شد.

  در اين مراسم از زحمات 3ساله نوروزي تقدير و محمدظاهري به عنوان رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان معرفي شد

   

  سرپرست فرمانداري تويسرکان در مراسم تکريم و معارفه رئيس اوقاف و امور خيريه تويسرکان:

  از مديرکل اوقاف و امور خيريه تشکر مي کنم و از اينکه مبنا را بر بومي پروري گذاشتيد ممنونيم.

  در راستاي فرصت سرمايه گذاري در موقوفات ، بانک اطلاعات احصا موقوفات شود تا بتوانيم سرمايه گذار جذب کنيم.

  ما در خدمت مجموعه شهرستان براي رسيدن به هدف غائي هستيم.