اخبار فرمانداري
1399/10/30
 • بازار فروش براي هنرمندان تويسرکان/ فروشگاه عرضه صنايع دستي، سوغات و توليدات سنتي تويسرکان با برند "تويسرکْ" در مسير جهش توليدات بومي

  بازار فروش براي هنرمندان تويسرکان/ فروشگاه عرضه صنايع دستي، سوغات و توليدات سنتي تويسرکان با برند "تويسرکْ" در مسير جهش توليدات بومي
 • ??بازار فروش براي هنرمندان تويسرکان/ فروشگاه عرضه صنايع دستي، سوغات و توليدات سنتي تويسرکان با برند "تويسرکْ" در مسير جهش توليدات بومي

  ??فرماندار تويسرکان در حضور سرزده در فروشگاه عرضه صنايع دستي و سوغات تويسرکان با عنوان" تويسرکْ"  در گفت و گو با همشهري تويسرکان:

  ??ايجاد و توسعه فروشگاه هاي عرضه توليدات هنرمندان صنايع دستي تويسرکان از سوي مسوولان شهرستان حمايت مي شود.

  ??شهرستان تويسرکان بيش از 23 درصد توليدات صنايع دستي استان همدان را به خود اختصاص داده که اين توليدات نيازمند برند سازي(دريافت نشان ويژه تجاري) براي گسترش بازار فروش هستند.

  ??فروشگاه هايي مانند "تويسرکْان" که به سوي برند سازي حرکت کرده مي توانند به بازار فروش دائمي براي هنرمندان و صنعتگران تويسرکان تبديل و موجب  بهبود فضاي کسب و کار و اشتغالزايي در اين بخش شوند.

  ??حمايت از اين گونه فروشگاه هاي اشتغالزا بايد دغدغه مسوولان مرتبط باشد و با استقبال مردمي همراه شود.